Osnovni pojmovi

Problemi s kojima se susrećemo


Konkurentnost
Integritet
Relacija
Ponovna iskoristivost
Sigurnost

Modeli podataka


Hijerarhijski model
Mrežni model
Relacijski model
Objektni model
Semantički model
Geoprostorni model

Razvoj relacijske baze podataka

Planiranje
Analiza potreba
Dizajniranje
Izgradnja
Implementacija
Uporaba i održavanje

Vrste ključeva


Glavni ključ (engl. Primary key)
Jedan ili više stupaca s jedinstvenom vrijednošću u svakom retku. Svaka tablica mora imati glavni ključ.

Strani ključ (engl. Foreign Key)
Određuje relacije među tablicama. Ako želimo redak u tablici A povezati s retkom u nekoj tablici B potrebno je dodati atribut stranog ključa u tablicu A. U tablici B taj isti atribut mora biti glavni ključ.

Složeni ključ (engl. Composite Key)
Ključ koji se sastoji od više od jednog stupca. Koristimo ga kada želimo izbjeći u tablici korištenje iste kombinacije dva puta. Ova vrsta ključa se često koristi u relacijama N:M

One –to-one (1:1) relacija


Jedan stupac u tablici A odgovara jednom stupcu u tablici B.

Ako imamo dvije tablice
Osoba: ID_osobe, ime, prezime
Kontakt_osobe: ID_osobe, mobitel, telefon

Tablice Osoba i Kontakt_osobe su u vezi 1:1

Ova vrsta relacije je praktično nepostojeća u normaliziranoj bazi. Može postojati kada je broj stupaca ograničen. Može se koristiti kada želimo optimizirati brzinu pristupa podatcima u bazi podataka

One-to-Many (1:N) relacija


Relacija između dvije tablice, gdje više redaka u tablici B se povezuje s jednim retkom u tablici A.

Osoba: ID_osobe, Ime, Broj_poste

Poste: Broj_poste, Naziv_mjesta

Tablice Osoba i Poste su u relaciji 1:N

Many-to-Many (N:M) relacija


Relacija između dvije tablice gdje više redaka u tablici A su povezani u više redaka u tablici B.

Ova vrsta relacija je umjetna na neki način jer se ne može ostvariti izravno između tablica Kako bi ih ostvarili koristimo treću tzv. prometnu tablicu koje je s tablicama A i B povezana vezom 1:N

Ducan: ID_ducana, Naziv_ducana
Cijene: ID_proizvoda, ID_ducana
Proizvod:ID_proizvoda i Naziv proizvoda

Tablice Ducan, Cijene i Proizvodi ostvaruju relaciju N:MHvala na pozornosti!


Pitanja?