C programiranje - while petlja - zadatci #3

C programiranje - zadatak 1

Učitati brojeve dok se učitavaju realni brojevi (2 cijele i 2 decimalne znamenke). Ispisati broj s najvećim decimalnim dijelom.

#include <stdio.h>

void main()
{
 float br, dec, decmax = 0, brmax = 0;
  
 printf("\nUčitaj broj");
 scanf("%f", &br);

 while (br != (int)br) {
  dec = br - (int)br;

  if (dec > decmax) {
   decmax = dec;
   brmax = br;
  }
	
  printf("\nUčitaj broj");
  scanf("%f", &br);
 }

 if (decmax != 0)
  printf("\nNajvećim decimalni dio ima %.2f", brmax);
 else
  printf("\nNije učitan niti jedan decimalan broj");

 return;
}

Učim web dizajn

C programiranje while petlja - zadatak 2

Učitavati brojeve dok se upisuju cijeli brojevi. Ispisati koliko je pozitivnih a koliko negativnih brojeva.

#include <stdio.h>

void main()
{
 float br;
 int brneg = 0, brpoz = 0, cijeli;

 printf("\nUčitaj broj");
 scanf("%f", &br);

 while (br == (int)br) {
  cijeli = (int)br;
  if (cijeli > 0)
   brpoz++;
  else if (cijeli < 0)
   brneg++;

  printf("\nUčitaj broj");
  scanf("%f", &br);
 }

 printf("\n Pozitivnih brojeva %d", brpoz);
 printf("\n Negativnih brojeva %d", brneg);

 return;
}

C programiranje while petlja - zadatak 3

Učitati cijele brojeve dok se učitavaju pozitivni brojevi. Koliko je učitanih parnih pozitivnih brojeva?

#include <stdio.h>

void main()
{
 int br, brojac = 0;

 printf("\nUčitaj broj");
 scanf("%d", &br);

 while (br > 0) {
  if (br % 2 == 0)
   brojac++;

  printf("\nUčitaj broj");
  scanf("%d", &br);
 }

 printf("\n Parnih i pozitivnih je %d", brojac);

 return;
}

C programiranje while petlja - zadatak 4

Učitavati troznamenkaste brojeve dok je zbroj znamenki paran. Koliko je brojeva učitano?

#include <stdio.h>

void main()
{
 int br, s, d, j, zbroj, brojac = 0;

 printf("\nUčitaj troznamenkasti broj");
 scanf("%d", &br);

 s = br / 100;
 d = (br % 100) / 10;
 j = br % 10;

 zbroj = s + d + j;

 while (zbroj % 2 == 0) {
  brojac++;

  printf("\n Upiši troznamenkasti broj:");
  scanf("%d", &br);

  s = br / 100;
  d = (br % 100) / 10;
  j = br % 10;

  zbroj = s + d + j;
 }

 printf("\n Broj učitanih brojeva je: %d", brojac);

 return;
}

C programiranje while petlja - zadatak 5

Učitavati brojeve dok se upisuju parni brojevi, izračunati aritmetičku sredinu učitanih brojeva koji su veći od 10 a manji od 20.

#include <stdio.h>

void main()
{
 int br, brojac = 0, zbroj = 0;
 float ars;

 printf("\nUčitaj broj");
 scanf("%d", &br);

 while (br % 2 == 0) {
  if (br > 10 && br < 20) {
   zbroj = zbroj + br;
   brojac++;
  }

  printf("\nUčitaj broj");
  scanf("%d", &br);
 }

 if (brojac == 0)
  printf("\n Nema brojeva koji zadovoljavaju uvjet");
 else {
  ars = (float)zbroj / brojac;

  printf("\n Aritmetička sredina je %.2f", ars);
 }	

 return;
}