C programiranje - while petlja - zadatci #2

C programiranje - zadatak 1

Ispisati aritmetičku sredinu svih brojeva koji su djeljivi sa 7 od 1-30!

#include <stdio.h>

void main()
{
  int i, zbr=0, brojac=0;
  float ars;

  i=1;
  
  while (i<=30) 
  {
    if(i%7 == 0)
    {
      zbr=zbr+i;
      brojac++;
    }
    
    i++;
  }

  ars= (float) zbr/brojac;

  printf("\nAritmetička sredina je %.2f", ars);

  return;
}

Web dizajn svaki dan

C programiranje while petlja - zadatak 2

Učitavati brojeve dok su pozitivni. Koliki je zbroj učitanih brojeva?

#include <stdio.h>

void main()
{
  int a, zbr=0;

  printf("\nUpiši prvi broj:");
  scanf("%d", &a);

  while(a>0)
  {
    zbr=zbr+a;

    printf("\nUpiši sljedeći broj:");
    scanf("%d", &a);
  }

  printf("\nZbroj učitanih brojeva je %d", zbr);

  return;
}

C programiranje while petlja - zadatak 3

Učitavati brojeve dok se ne učita broj 5. Kolika je njihova aritmetička sredina?

#include <stdio.h>

void main()
{
  int a, zbr=0, brojac=0;
  float ars;
  
  printf("\nUpiši prvi broj:");
  scanf("%d", &a);

  while(a != 5)
  {
    zbr = zbr+a;
    brojac++;

    printf("\nUpiši sljedeći broj:");
    scanf("%d", &a);
  }

  if (brojac != 0)  
  {
    ars = (float)zbr/brojac;
    printf("\nArtmetička sredina je %.2f", ars);
  }

  return;
}

C programiranje while petlja - zadatak 4

Učitavati brojeve dok su pozitivni, za svaki od učitanih brojeva ako je paran ispisati njegov korijen, a ako je neparan ispisati njegov kub!

#include <stdio.h>
#include <math.h>

void main()
{
  int a, kub;
  float kor;

  printf("\nUčitaj prvi broj:");
  scanf("%d", &a);
  
  while(a>0)
  {
    if(a%2 == 0)
    {
      kor = sqrt((float) a);
      printf("\nKorijen broja %d je %.2f", a, kor);
    }  
    else
    {
      kub=a*a*a;
  
      printf("\nKub broja %d je %d", a, kub);
    }
    printf("\nUpiši sljedeći broj:");
    scanf("%d", &a);
  }

  return;
}

C programiranje while petlja - zadatak 5

Učitavati brojeve dok se ne učita 0. Koliko je brojeva učitano i koji je njihov zbroj?

#include <stdio.h>

void main()
{
  int a, zbr=0, brojac=0;
  
  printf("\nUpiši prvi broj:");
  scanf("%d", &a);

  while(a!=0)
  {
    zbr=zbr+a;
    brojac++;

    printf("\nUpiši sljedeći broj:");
    scanf("%d", &a);
  }

  printf("\nZbroj %d učitana broja je %d", brojac, zbr);

  return;
}