C programiranje - unos i ispis - zadatci #4

C programiranje unos i ispis - zadatak 1

Ako se vozač vozi automobilom 10 minuta. Izračunaj za zadani broj kilometara kojom je brzinom vozio?

#include <stdio.h>

void main()
{
 int t, s, m, km;
 float v;

 printf("\n Upiši broj kilometara:");
 scanf("%d", &km);

 t = 10 * 60;
 s = km * 1000;
 v = (float)s / t *3.6;

 printf("\n Vozač je vozio brzinom od %.2f km/h", v);

 return;
}

Web dizajn u dva koraka!

C programiranje unos i ispis - zadatak 2

Učitaj realan broj s dvije decimalne znamenke i ispiši njegov cijeli i decimalni dio.


#include <stdio.h>

void main()
{
 float br;
 int cij, dec;

 printf("\n Učitaj broj:");
 scanf("%f", &br);

 cij = (int)br;

 dec = (float) (br - cij) *100;
	
 printf("\n %d je cijeli dio a %d je decimalni dio", cij, dec);
   
 return;
}

C programiranje unos i ispis - zadatak 3

Učitati realan broj i ispisati prvu znamenku iz decimalnog mjesta.

#include <stdio.h>

void main()
{
 float br;
 int brx10, znam;

 printf("\n Učitaj broj:");
 scanf("%f", &br);

 brx10 = br * 10;
 znam = brx10 % 10;
	
 printf("\n Prva znamenka iza decimalne točke je %d", znam);

 return;
 }

C programiranje unos i ispis - zadatak 4

Ivica je obavio tri razgovora mobitelom. Cijena uspostave poziva 45 lipa a sekunda razgovora košta 5 lipe. Za zadano trajanje razgovora u minutama ispisati koliko je kuna i lipa potrošio?

#include <stdio.h>

void main()
{
 int min, uk, kn, lp;

 printf("\n Upiši trajanje razgovora:");
 scanf("%d", &min);

 uk = 3 * 45 + min * 5;
 kn = uk / 100;
 lp = uk % 100;
  
 printf("\n Potrošio je %d kuna i %d lipa.", kn, lp);

 return;
 }

C programiranje unos i ispis - zadatak 5

Učitati dva troznamenkasta broja. Izračunati aritmetičku sredinu znamenki stotica i jedinica oba broja.

#include <stdio.h>

void main()
{
 int br1, br2, sto1, sto2, jed1, jed2;
 float ars;

 printf("\n Upiši dva troznamenkasta broja:");
 scanf("%d %d", &br1, &br2);

 sto1 = br1 / 100;
 sto2 = br2 / 100;
 jed1 = br1 % 10;
 jed2 = br2 % 10;
  
 ars = (float)(sto1 + sto2 + jed1 + jed2) / 4;
 printf("\n Aritmetička sredina je %.2f:", ars);

 return;
}