C programiranje - unos i ispis - zadatci #2

C programiranje unos i ispis - zadatak 1

U programu omogućite unos stranice kvadrata. Izračunati površinu, opseg i dijagonalu kvadrata (na 2 decimale) npr.


Unesi stranicu kvadrata: 5
Površina je: 25
Opseg je: 20
Dijagonala je: 7.07

#include <stdio.h>
#include <math.h>

void main()
{
  int stranica, opseg, povrsina;
  float d;

  printf("\n Unesi stranicu kvadrata: ");
  scanf("%d", &stranica);

  povrsina = stranica*stranica;
  opseg = 4*stranica;
  d = stranica*sqrt(2);

  printf("\nPovršina je: %d", povrsina);
  printf("\nOpseg je: %d", opseg);
  printf("\nDijagonala je: %.2f", d);

  return;
}

Web dizajn i programiranje

C programiranje unos i ispis - zadatak 2

U programu omogućite unos 3 cijela broja. Izračunati njihov zbroj, umnožak i aritmetičku sredinu (ispisati je sa 3 decimalna mjesta):


Unesi tri cijela broja: 6 2 5
Zbroj je: 13
Produkt je: 60
Aritmetička sredina je: 4.333

#include <stdio.h>

void main()
{
   int br1, br2, br3, zbroj, umn;
   float ars;

   printf("\nUnesi tri cijela broja: ");
   scanf("%d %d %d", &br1, &br2, &br3);

   zbroj = br1 + br2 + br3;
   umn = br1 * br2 * br3;

   ars = zbroj / 3.0;
   printf("\nZbroj je: %d", zbroj); 
   printf("\nProdukt je: %d", umn); 
   printf("\n Aritmetička sredina je %.3f", ars); 

   return;
}

C programiranje unos i ispis - zadatak 3

U programu omogućite unos broja dana. Izračunati koliko to iznosi godina, mjeseci i dana:


Unesi broj dana: 2255
2255 dana = 6 god, 2 mjes i 5 dana

#include <stdio.h>

void main()
{
  int uk, god, mjes, dana;

  printf("\nUnesi broj dana: ");
  scanf("%d", &uk);

  god = uk / 365;
  mjes = (uk % 365) / 30;
  dana = (uk % 365) % 30;

  printf("\n%d dana = %d god, %d mjes i %d dana", uk, god, mjes, dana); 

  return;
}

C programiranje unos i ispis - zadatak 4

U programu omogućite unos promjera kruga. Izračunati njegov opseg i površinu (ispisati na 2 decimale):


Učitaj polumjer kruga: 5
Opseg je = 31.41, a površina = 78,53

#include <stdio.h>
#define PI 3.14

void main()
{
  float r, opseg, povrsina;

  printf("\nUčitaj polumjer kruga: ");
  scanf("%f", &r);

  opseg = 2*r*PI;
  povrsina = r*r*PI;

  printf("\nOpseg = %.2f, a površina = %.2f", opseg, povrsina);

  return;
}

C programiranje unos i ispis - zadatak 5

U programu omogućite unos dvoznamenkastog broja. Ispisati njegove znamenke te njihovu aritmetičku sredinu (točnost 2 decimalna mjesta) npr.


Upiši dvoznamenkasti broj: 97
Znamenka desetica je: 9
Znamenka jedinica je: 7
Aritmetička sredina je: 8.00

#include <stdio.h>

void main()
{
  int broj, des, jed;
  float ars;

  printf("\nUpiši dvoznamenkasti broj: ");
  scanf("%d", &broj);

  des = broj / 10;
  jed = broj % 10;
  ars = (jed + des) / 2.0;

  printf("\nZnamenka desetica je : %d", des);
  printf("\nZnamenka jedinica je : %d", jed);
  printf("\nAritmetička sredina je: %.2f", ars);

  return;
}