C programiranje - unos i ispis - zadatci #1

C programiranje unos i ispis - zadatak 1

U programu omogućite unos stranicu a istostraničnog trokuta. Izračunati opseg i površinu trokuta. Rezultate ispisati kao:

Učitaj stranicu a trokuta: 4
Opseg je : 12
Površina trokuta je : 6.93

#include <stdio.h>
#include <math.h>

void main()
{
	float a;

	printf("\nUčitaj stranicu a trokuta: ");
	scanf("%f", &a);
	printf("\nOpseg trokuta je : %.2f", 3*a);
	printf("\nPovršina trokuta je : %.2f", a*a*sqrt(3)/4);

	return;
}

Web dizajn za tebe!

C programiranje unos i ispis - zadatak 2

U programu omogućite unos tri broja. Izračunati i ispisati aritmetičku sredinu s 3 decimalna mjesta!

#include <stdio.h>

void main()
{
	int br1, br2, br3;
	float ars;

	printf("\nUpiši tri cijela broja: ");
	scanf("%d %d %d", &br1, &br2, &br3);

	ars = (br1 + br2 + br3) / 3.0;
	printf("\nAritmetička sredina je %.3f", ars); 

	return;
}

C programiranje unos i ispis - zadatak 3

U programu omogućite unos broja sekundi. Ispisati koliko je to sati, minuta i sekunda:

Učitaj broj sekundi: 4344
4344 s = 1 h, 12 min i 24 sek

#include <stdio.h>

void main()
{
	int broj, sati, min, sek;

	printf("\nUčitaj broj sekundi: ");
	scanf("%d", &broj);

	sati = broj / 3600;
	min = (broj-(sati*3600)) / 60;
	sek = (broj-(sati*3600)) % 60;
	printf("\n%d s = %d h, %d min i %d sek", broj, sati, min, sek);  

	return;
}

C programiranje unos i ispis - zadatak 4

U programu omogućite unos koordinata točaka A(x1,y1) i B(x2,y2). Izračunati i ispisati njihovu udaljenost u koordinantnom sustavu!

#include <stdio.h>
#include <math.h>

void main()
{
	int x1, y1, x2, y2, dx, dy;
	float c;

	printf("\nUpišite koordinate točke A(x1 i y1): ");
	scanf("%d %d", &x1, &y1);
	printf("\nUpišite koordinate točke B(x2 i y2): ");
	scanf("%d %d", &x2, &y2);

	dx = x2 - x1;
	dy = y2 - y1;
	c = sqrt((dx*dx)+(dy*dy));

	printf("\nDvije točake su udaljene %.2f", c);

	return;
}

C programiranje unos i ispis - zadatak 5

U programu omogućite unos pozitivnog realnog broja. Izračunati kvadrat, kub i drugi korijen tog broja. Rezultat ispisati u redu (s dva 2 decimalna mjesta):


Unesi pozitivan realan broj: 5
Kvadrat broja 5 je 25.00, kub je 125.00, a korijen 2.24

#include <stdio.h>
#include <math.h>

void main()
{
	float broj, kv, kub, korijen;

	printf("\nUnesi pozitivan realan broj: ");
	scanf("%f", &broj);

	kv = broj*broj;
	kub = broj*broj*broj;
	korijen = sqrt(broj);

	printf("\nKvadrat broja %2f je %.2f", broj, kv);
	printf("\nKub broja %.2f je %.2f", broj, kub);
	printf("\nKorijen broja %.2f je %.2f", broj, korijen); 

	return;
}

C programiranje unos i ispis - zadatak 6

U programu omogućite unos troznamenkastog broja. Ispisati tri njegove znamenke te njihovu aritmetičku sredinu:


Upiši troznamenkasti broj: 625
Znamenka stotica je: 6
Znamenka desetica je: 2
Znamenka jedinica je: 5
Aritmetička sredina znamenki je: 4.33

#include <stdio.h>

void main()
{
	int broj, sto, jed, des;
	float ars;

	printf("\nUpiši troznamenkasti broj: ");
	scanf("%d", &broj);

	sto = broj / 100;
	des = (broj % 100) / 10;
	jed = (broj % 100) % 10;
	ars = (sto + des + jed)/3.0;

	printf("\nZnamenka stotice je: %d", sto);
	printf("\nZnamenka desetice je: %d", des);
	printf("\nZnamenka jedinice je: %d", jed);
	printf("\nAritmetička sredina znamenki je: %.2f", ars); 

	return;
}

C programiranje unos i ispis - zadatak 7

Učitati 4 broja x, y, a, b. Izračunati vrijednost sljedećeg izraza:


   |x - y|         xy
----------- + -----------
      ab          |a - b|


#include <stdio.h>
#include <math.h>

void main()
{
	float x, y, a, b, broj1, broj2;

	printf("\nUčitaj brojeve x i y: ");
	scanf("%f %f", &x, &y);

	printf("\nUčitaj brojeve a i b: ");
	scanf("%f %f", &a, &b);

	broj1 = abs(x-y) / (a*b);
	broj2 = (x*y) / abs(a-b);

	printf("\nZbroj brojeva je %.2f", broj1+broj2); 

	return;
}