C programiranje - strukture - zadatci

C programiranje - zadatak 1

Učitati dva kompleksna broja (realne i imaginarne dijelove) te izračunati i ispisati njihov zbroj!

#include <stdio.h>

void main()
{
	struct kbroj
	{
		float realno;
		float imaginarno;
	};

	struct kbroj a, b, c;
	
	printf("\n Učitaj 1. broj - realni i imaginarni dio:");
	scanf("%f %f", &a.realno, &a.imaginarno);

	printf("\n Učitaj 2, broj - realni i imaginarni dio:");
	scanf("%f %f", &b.realno, &b.imaginarno);
	
	c.realno = a.realno + b.realno;
	c.imaginarno = a.imaginarno + b.imaginarno;

	printf("\n Zbroj je: %.2f + %.2fi", c.realno, c.imaginarno);


  return;

}

Strukture web dizajna

C programiranje strukture - zadatak 2

Upisati ime i prezime te opći uspjeh učenika. Nakon toga ispisati upisane podatke!

#include <stdio.h>

void main()
{
	struct ucenik
	{
		char ime[20];
		char prezime[20];
		int uspjeh;
	} uc;

	printf("\n Učitaj ime učenika: ");
	scanf("%s", uc.ime);

	printf("\n Učitaj prezime učenika: ");
	scanf("%s", uc.prezime);

	printf("\n Učitaj opći uspjeh: ");
	scanf("%d", &uc.uspjeh);

	printf("\n Ime učenika je %s", uc.ime);
	printf("\n Prezime učenika je %s", uc.prezime);
	printf("\n Opći uspjeh je %d", uc.uspjeh);

  return;
}

C programiranje strukture - zadatak 3

Upisati ime i prezime učenika te broj opravdanih i neopravdanih sati. Ispisati ime, prezime, broj opravdanih i neopravdanih sati te ukupan broj izostanaka!

#include <stdio.h>

void main()
{
	int izostanaka;

	struct ucenik
	{
		char ime[20];
		char prezime[20];
		int opravdanih;
		int neopravdanih;
	} uc;

	printf("\n Učitaj ime učenika: ");
	scanf("%s", uc.ime);

	printf("\n Učitaj prezime učenika: ");
	scanf("%s", uc.prezime);

	printf("\n Učitaj broj opravdanih: ");
	scanf("%d", &uc.opravdanih);

	printf("\n Učitaj broj opravdanih: ");
	scanf("%d", &uc.neopravdanih);

	printf("\n Ime učenika je %s", uc.ime);
	printf("\n Prezime učenika je %s", uc.prezime);

	printf("\n Broj opravdanih je %d", uc.opravdanih);
	printf("\n Broj neopravdanih je %d", uc.neopravdanih);

	izostanaka = uc.opravdanih + uc.neopravdanih;
	printf("\n Ukupno izostanaka %d", izostanaka);

  return;
}

C programiranje strukture - zadatak 4

Upisati ime, prezime te opći uspjeh za 2 učenika. Ispisati ime i prezime učenika koji ima bolji uspjeh!

#include <stdio.h>

void main()
{
	struct ucenik
	{
		char ime[20];
		char prezime[20];
		int uspjeh;
	} uc1, uc2;

	printf("\n Učitaj ime 1. učenika: ");
	scanf("%s", uc1.ime);

	printf("\n Učitaj prezime 1. učenika: ");
	scanf("%s", uc1.prezime);

	printf("\n Učitaj opći uspjeh 1. učenika: ");
	scanf("%d", &uc1.uspjeh);

	printf("\n Učitaj ime 1. učenika: ");
	scanf("%s", uc2.ime);

	printf("\n Učitaj prezime 1. učenika: ");
	scanf("%s", uc2.prezime);

	printf("\n Učitaj opći uspjeh 2. učenika: ");
	scanf("%d", &uc2.uspjeh);

	if (uc1.uspjeh > uc2.uspjeh) {
		printf("\n Ime učenika je %s", uc1.ime);
		printf("\n Prezime učenika je %s", uc1.prezime);
		printf("\n Opći uspjeh %d", uc1.uspjeh);
	}
	else if (uc2.uspjeh > uc1.uspjeh) {
		printf("\n Ime učenika je %s", uc2.ime);
		printf("\n Prezime učenika je %s", uc2.prezime);
		printf("\n Opći uspjeh %d", uc2.uspjeh);
	}
	else
		printf("\n Oba učenika isti opći uspjeh %d", uc1.uspjeh);

  return;
}

C programiranje strukture - zadatak 5

Upisati ime, prezime učenika te ocjene iz Hrvatskog, Matematike, Fizike i Engleskog. Ispisati ime, prezime te prosječnu ocjenu iz navedenih predmeta!

#include <stdio.h>

void main()
{
  int zb;
	float ars;

	struct ucenik
	{
		char ime[20];
		char prezime[20];
		int hrvatski;
		int mate;
		int fizika;
		int engleski;
	} uc;

	printf("\n Učitaj ime učenika: ");
	scanf("%s", uc.ime);

	printf("\n Učitaj prezime učenika: ");
	scanf("%s", uc.prezime);

	printf("\n Učitaj ocjenu iz hrvatskog: ");
	scanf("%d", &uc.hrvatski);

	printf("\n Učitaj ocjenu iz matematike: ");
	scanf("%d", &uc.mate);

	printf("\n Učitaj ocjenu iz fizike: ");
	scanf("%d", &uc.fizika);

	printf("\n Učitaj ocjenu iz engleskog: ");
	scanf("%d", &uc.engleski);

	printf("\n Ime učenika je %s", uc.ime);
	printf("\n Prezime učenika je %s", uc.prezime);

  zb = uc.hrvatski + uc.mate + uc.fizika + uc.engleski;
  ars = zb / 4.0;

	printf("\nAritmetička sredina ocjena je %.2f", ars);

  return;
}