C programiranje - zadatci - sortiranje polja #2

C programiranje - zadatak 1

Učitati rečenicu. Slova prve riječi sortirati po abecedi (uzlazno). Ispisati rečenicu nakon sortiranja!

#include <stdio.h>
#include <string.h>

void main() {
	char rec[200], pom;
	int i, j, n, m;

	printf("\nUčitaj rečenicu: ");
	gets(rec);

	n = strlen(rec);

	for (i = 0; i < n; i++) {
		if (rec[i] == ' ')
			break;
	}

	m = i;

	for (i = 0; i < m - 1; i++)
		for (j = i + 1; j < m; j++)
			if (rec[i] > rec[j]) {
				pom = rec[i];
				rec[i] = rec[j];
				rec[j] = pom;
			}

	for (i = 0; i < n; i++)
		printf("%c", rec[i]);

	return;
}

Web dizajn sortiram uzlazno!

C programiranje sortiranje polja - zadatak 2

Učitati rečenicu. Slova posljednje riječi sortirati silazno. Ispisati rečenicu nakon sortiranja!

#include <stdio.h>
#include <string.h>

void main() {
	char rec[200], pom;
	int i, j, n, m;

	printf("\nUčitaj rečenicu: ");
	gets(rec);

	n = strlen(rec);

	for (i = n - 1; i >= 0; i--) {
		if (rec[i] == ' ')
			break;
	}
	m = i+1;

	for (i = m; i < n - 1; i++)  
		for (j = i + 1; j < n; j++) 
			if (rec[i] < rec[j]) {
				pom = rec[i];
				rec[i] = rec[j];
				rec[j] = pom;
			}

	for (i = 0; i < n; i++)
		printf("%c", rec[i]);
	
	return;
}

C programiranje sortiranje polja - zadatak 3

Učitati četveroznamenkasti broj. Ispisati najmanji broj koji se može načiniti od znamenki ovog broja.

#include <stdio.h>

void main () {
	int i, j, polje[4], pom, n = 4, broj;

	printf("\nUčitaj četveroznamenkasti broj: ");
	scanf("%d", &broj);

	for (i = 0; i < n; i++) {
		polje[i] = broj % 10;
		broj = broj / 10;
	}

	for (i = 0; i < n - 1; i++)
		for (j = i + 1; j < n; j++)
			if (polje[i] > polje[j]) {
				pom = polje[i];
				polje[i] = polje[j];
				polje[j] = pom;
			}

	printf("\n Najmanji broj je: ");
	
	for (i = 0; i < n; i++)
		printf("%d", polje[i]);

	return;
}

C programiranje sortiranje polja - zadatak 4

Učitati n brojeva u polje. Formirati novo polje od učitanih neparnih brojeva i sortirati ga uzlazno! Ispisati novo polje nakon sortiranja!

#include <stdio.h>

void main () {
	int i, j = 0, polje[100], nep[100], pom, m, n;

	printf("\nUčitaj n: ");
	scanf("%d", &n);

	for (i = 0; i < n; i++) {
		printf("\nUčitaj %d broj: ", i + 1);
		scanf("%d", &polje[i]);
	}

	for (i = 0; i < n; i++) 
		if (polje[i] % 2 == 1)
			nep[j++] = polje[i];
	
	m = j;

	for (i = 0; i < m - 1; i++)
		for (j = i + 1; j < m; j++)
			if (nep[i] > nep[j]) {
				pom = nep[i];
				nep[i] = nep[j];
				nep[j] = pom;
			}

	printf("\n Novo polje je: ");
	
	for (i = 0; i < m; i++)
		printf("%d ", nep[i]);
	
	return;
}

C programiranje sortiranje polja - zadatak 5

Učitati n znakova u polje. Formirati novo polje od učitanih velikih slova i sortirati ga silazno! Ispisati novo polje nakon sortiranja!

#include <stdio.h>

void main () {
	char polje[100], velika[100], pom;
	int i, j = 0, m, n;

	printf("\nUčitaj n: ");
	scanf("%d", &n);

	for (i = 0; i < n; i++) {
		printf("\nUčitaj %d znak: ", i + 1);
		scanf(" %c", &polje[i]);
	}

	for (i = 0; i < n; i++) 
		if (polje[i] >= 'A' && polje[i] <= 'Z')
			velika[j++] = polje[i];
	
	m = j;

	for (i = 0; i < m - 1; i++)
		for (j = i + 1; j < m; j++)
			if (velika[i] < velika[j]) {
				pom = velika[i];
				velika[i] = velika[j];
				velika[j] = pom;
			}

	printf("\n Novo polje je: ");
	
	for (i = 0; i < m; i++)
		printf("%c ", velika[i]);
	
	return;
}

C programiranje sortiranje polja - zadatak 6

Učitati pet decimalnih brojeva s dva cijela i dva decimalna mjesta. Formirati novo polje od cijelog dijela broja i sortirati ga silazno. Ispisati polje nakon sortiranja!

#include <stdio.h>

void main () {
	float polje[5];
	int cijeli[5], pom, i, j, n;

	for (i = 0; i < 5; i++) {
		printf("\nUčitaj %d broj: ", i + 1);
		scanf("%f", &polje[i]);
	}

	for (i = 0; i < 5; i++) 
		cijeli[i] = (int)polje[i];
		
	for (i = 0; i < 4; i++)
		for (j = i + 1; j < 5; j++)
			if (cijeli[i] < cijeli[j]) {
				pom = cijeli[i];
				cijeli[i] = cijeli[j];
				cijeli[j] = pom;
			}

	printf("\n Novo polje je: ");
	
	for (i = 0; i < 5; i++)
		printf("%d ", cijeli[i]);

	
	return;
}

C programiranje sortiranje polja - zadatak 7

Učitati pet decimalnih brojeva s dva cijela i dva decimalna mjesta. Formirati novo polje od decimalnog dijela broja i sortirati ga uzlazno. Ispisati polje nakon sortiranja!

#include <stdio.h>

void main () {
	float polje[5], dec[5], pom;
	int i, j;

	for (i = 0; i < 5; i++) {
		printf("\nUčitaj %d broj: ", i + 1);
		scanf("%f", &polje[i]);
	}

	for (i = 0; i < 5; i++) 
		dec[i] = polje[i] - (int)polje[i];
		
	for (i = 0; i < 4; i++)
		for (j = i + 1; j < 5; j++)
			if (dec[i] > dec[j]) {
				pom = dec[i];
				dec[i] = dec[j];
				dec[j] = pom;
			}

	printf("\n Novo polje je: ");
	
	for (i = 0; i < 5; i++)
		printf("%.2f ", dec[i]);
	
	return;
}