C programiranje - pretraživanje polja

C programiranje - zadatak 1

Upisati 10 znakova u polje i nakon toga znak koji se traži u polju. Pojavljuje li se znak u polju i koliko puta.

#include <stdio.h>

void main() {
	char zn[10], znak;
	int brojac=0, i;

	for(i=0; i<10; i++) {	
		printf("\nUčitaj %d. znak: ", i+1);
		scanf(" %c", &zn[i]);
	}
	
	printf("\nUčitaj znak koji tražimo:");
	scanf(" %c", &znak);

	for(i=0; i<10; i++) 
		if(zn[i] == znak)
			brojac++;
		
	if(brojac == 0)
		printf("\nZnak %c se ne nalazi u polju", znak);
	else
		printf("\nZnak %c se pojavljuje %d puta", znak, brojac);
		
	return;
}

Web dizajn pretraživanje

C programiranje pretraživanje polja - zadatak 2

Upisati 8 brojeva u polje i nakon toga broj koji se traži u polju. Ako se broj pojavljuje u polju, pojavljuje li se paran ili neparan broj puta?

#include <stdio.h>

void main() {
	int polje[8], broj, brojac, i;

	for(i=0; i<8; i++) {	
		printf("\nUčitaj %d. broj: ", i+1);
		scanf("%d", &polje[i]);
	}
	
	printf("\nUčitaj broj koju tražimo: ");
	scanf("%d", &broj);

	brojac = 0;
	
	for(i=0; i<8; i++) 
		if(polje[i] == broj)
			brojac++;
		
	if(brojac == 0)
		printf("\nBroj %d se ne nalazi u polju", broj);
	else
		if (brojac % 2 == 0)
			printf("\nBroj %d se nalazi paran broj puta", broj);
		else 
			printf("\nBroj %d se nalazi neparan broj puta", broj);
	
	return;
}

C programiranje pretraživanje polja - zadatak 3

Upisati 8 brojeva u polje i nakon toga broj koji se traži u polju. Ako se broj pojavljuje u polju, pojavljuje li prvi puta u prvoj ili u drugoj polovini polja?

#include <stdio.h>

void main() {
	int polje[8], broj, brojac, i;

	for(i=0; i<8; i++) {	
		printf("\nUčitaj %d. broj: ", i+1);
		scanf("%d", &polje[i]);
	}
	
	printf("\nUčitaj broj:");
	scanf("%d", &broj);

	brojac = 0;
	
	for(i=0; i<8; i++) 	
		if(polje[i] == broj) {
			brojac = i+1;
			break;
		}

	if(brojac == 0)
		printf("\nBroj %d se ne nalazi u polju", broj);
	else
		if (brojac <= 4)
			printf("\nBroj %d se nalazi prvoj polovici polja", broj);
		else
			printf("\nBroj %d se nalazi drugoj polovici polja", broj);
	
	return;
}

C programiranje pretraživanje polja - zadatak 4

Upisati rečenicu i nakon toga znak koji se traži u rečenici. Ispisati u kojoj se riječi po redu se znak pojavljuje prvi puta.

#include <stdio.h>
#include <string.h>

void main() {
	char a[100], znak;
	int i, rijec, n;

	printf("\nUčitaj rečenicu:");
	gets(a);

	n = strlen(a);
	
	printf("\nUčitaj znak:");
	scanf(" %c", &znak);

	rijec = 1;
	
	for(i=0; i<n; i++) {	
		if(a[i] == ' ') 
			rijec++;

		if(a[i] == znak)
			break;
	}

	if(a[i] == znak) 
		printf("\nSlovo %c se pojavljuje u %d. riječi.", znak, rijec);
	else
		printf("\nSlovo %c se ne pojavljuje u rečenici", znak);
	
	return;
}

C programiranje pretraživanje polja - zadatak 5

Upisati rečenicu i nakon toga znak koji se traži u rečenici. Ispisati na kojem se mjestu u riječi traženi znak pojavljuje zadnji put?

#include <stdio.h>
#include <string.h>

void main() {
	char a[100], znak;
	int i, poz, n;

	printf("\nUčitaj rečenicu:");
	gets(a);

	n = strlen(a);
	
	printf("\nUčitaj znak koji tražimo:");
	scanf("%c", &znak);

	poz = 0;
	
	for(i=n-1; i >= 0; i--) {	
		if(a[i] == znak) {
			poz = i+1;
			break;
		}
	}

	if(poz != 0)
		printf("\nZnak %c se pojavljuje na %d. mjestu.", znak, poz);
	
	return;
}

C programiranje pretraživanje polja - zadatak 6

Upisati rečenicu i nakon toga znak koji se traži u rečenici. Ispisati riječ u kojoj se traženi znak pojavljuje prvi puta.

#include <stdio.h>
#include <string.h>

void main() {
	char a[100], znak;
	int i, poz, n;

	printf("\nUčitaj rečenicu:");
	gets(a);

	n = strlen(a);
	
	printf("\nUčitaj znak koji tražimo:");
	scanf(" %c", &znak);

	poz = 0;
	
	for(i=0; i<n; i++) {	
		if(a[i] == znak)
			break;
		
		if(a[i] == ' ')
			poz = i+1;
	}

	if (i < n) {
		for (i=poz; i<n; i++) {
			if (a[i] == ' ')
				break;

			printf("%c", a[i]);
		}
	}
	else
		printf("\nZnak se ne pojavljuje u rečenici.");
	return;
}

C programiranje pretraživanje polja - zadatak 7

Učitati n znakova u polje. Pronaći koliko se puta u polju nalazi znak koji je 0-ti element polja.

#include <stdio.h>

void main() {
	char zn[100];
	int brojac=0, i, n;

	printf("\nUčitaj broj znakova n: ");
	scanf("%d", &n);

	for(i=0; i<n; i++) {	
		printf("\nUčitaj %d. znak: ", i+1);
		scanf(" %c", &zn[i]);
	}
	
	for(i=0; i<n; i++) 
		if(zn[i] == zn[0])
			brojac++;
		
	if(brojac == 0)
		printf("\nZnak %c se ne nalazi u polju", zn[0]);
	else
		printf("\nZnak %c se pojavljuje %d puta", zn[0], brojac);
		
	return;
}