C programiranje - pretraživanje polja #2

C programiranje - zadatak 1

Učitati rečenicu, a zatim slovo koje se u rečenici traži. Da li se traženo slovo pojavljuje u prvoj riječi u rečenici i ako da, koliko puta.

#include <stdio.h>
#include <string.h>

void main() {
	char rec[100], znak;
	int i, n, brojac = 0;

	printf("\nUčitaj rečenicu: ");
	gets(rec);
	
	n = strlen(rec);
	printf("\nUčitaj znak: ");
	scanf("%c", &znak);

	i = 0;

	while (i < n) {
		if (rec[i] == znak)
			brojac++;
		
		if (rec[i] == ' ')
			break;
		
		i++;
	}

	if (brojac == 0)
		printf("\n Slova %c nema u 1 riječi", znak);
	else
		printf("\n Slovo %c se pojavljuje %d puta", znak, brojac);

	return;
}

Tražim web dizajn

C programiranje pretraživanje polja - zadatak 2

Upisati rečenicu, a zatim slovo koje tražimo u rečenici. Ispitati da li se slovo pojavljuje u zadnjoj riječi u rečenici i ako da, koliko puta?

#include <stdio.h>
#include <string.h>

void main() {
	char rec[100], znak;
	int i, n, brojac = 0;

	printf("\nUčitaj rečenicu: ");
	gets(rec);
	
	n = strlen(rec);

	printf("\nUčitaj znak: ");
	scanf("%c", &znak);

	i = n;

	while (i >= 0) {
		if (rec[i] == znak)
			brojac++;
		
		if (rec[i] == ' ')
			break;
		
		i--;
	}

	if (brojac == 0)
		printf("\n Slova %c nema u zadnjoj riječi", znak);
	else
		printf("\n Slova %c ima %d puta", znak, brojac);

	return;
}

C programiranje pretraživanje polja - zadatak 3

Upisati rečenicu, a zatim slovo koje tražimo u rečenici. Ispitati pojavljuje li se slovo u rečenici i ako da, pojavljuje li se više puta u prvoj ili u zadnjoj riječi u rečenici?

#include <stdio.h>
#include <string.h>

void main() {
	char rec[100], znak;
	int i, n, log = 0;
	int brojac = 0, brojac1 = 0, brojac2 = 0;

	printf("\nUčitaj rečenicu: ");
	gets(rec);
	
	n = strlen(rec);

	printf("\nUčitaj znak: ");
	scanf("%c", &znak);

	i = 0;

	while (i < n) {
		if (rec[i] == znak && log == 0)
			brojac1++;

		if (rec[i] == znak)
			brojac++;

		if (rec[i] == ' ')
			log = 1;

		i++;
	}

	i = n;

	while (i >= 0) {
		if (rec[i] == znak)
			brojac2++;
		
		if (rec[i] == ' ')
			break;
		
		i--;
	}
	if (brojac > 0) {
		if (brojac1 + brojac2 == 0)
			printf("\n Slova %c nema u prvoj i zadnjoj riječi", znak);
		else if (brojac1 > brojac2)
			printf("\n Slova %c ima više u prvoj riječi", znak);
		else if (brojac1 < brojac2)
			printf("\n Slovo %c ima više u zadnjoj riječi", znak);
		else if (brojac1 == brojac2)
			printf("\nIsti broj pojavljivanja slova %c", znak);
	}
	else
		printf("\n Slovo %c se ne pojavljuje u rečenici!", znak);

	return;
}

C programiranje pretraživanje polja - zadatak 4

Upisati rečenicu, a zatim slovo koje tražimo u rečenici. Ispitati da li se slovo pojavljuje u predzadnjoj riječi u rečenici i ako da, koliko puta?

#include <stdio.h>
#include <string.h>

void main() {
	char rec[100], znak;
	int i, n, brojac = 0, log = 0;

	printf("\nUčitaj rečenicu: ");
	gets(rec);
	
	n = strlen(rec);
	
	printf("\nUčitaj znak: ");
	scanf("%c", &znak);
	
	i = n;

	while (i >= 0) {
		if (rec[i] == znak && log == 1)
			brojac++;
		
		if (rec[i] == ' ' && log == 1)
			break;

		if (rec[i] == ' ' && log == 0)
			log = 1;

		i--;
	}
	
	if (brojac == 0)
		printf("\n Slova %c nema u predzadnjoj riječi!", znak);
	else
		printf("\n Ima ga %d puta u predzadnjoj riječi!", brojac);
	
	return;
}

C programiranje pretraživanje polja - zadatak 5

Učitati rečenicu. Za svaku riječ ispisati njezinu duljinu.

#include <stdio.h>
#include <string.h>

void main() {
	char rec[200];
	int bs[20], poc[20], i, j, n, c = 0, cc = 0;

	printf("\n Upišite rečenicu:");
	gets(rec);
	n = strlen(rec);

	poc[0] = 0;
	for (i = 0; i < n; i++) {
		if (rec[i] != ' ')
			c++;
		else {
			poc[cc + 1] = i + 1;
			bs[cc] = c;
			cc++;
			c = 0;
		}
	}
	poc[cc + 1] = i + 1;
	bs[cc] = c;

	for (i = 0; i <= cc; i++) {
		for (j = poc[i]; j < poc[i] + bs[i]; j++)
			printf("%c", rec[j]);

		printf(": ima %d slova\n", bs[i]);
	}
	
	return;
}

C programiranje pretraživanje polja - zadatak 6

Učitati rečenicu. Ispisati najdužu i najkraću riječ

#include <stdio.h>
#include <string.h>

void main() {
	char rec[200];
	int bs[20], poc[20], i, n, brslova = 0, rijec = 0;
	int min = 0, max = 0;

	printf("\n Upišite rečenicu:");
	gets(rec);
	n = strlen(rec);

	poc[0] = 0;
	for (i = 0; i < n; i++) {
		if (rec[i] != ' ')
			brslova++;
		else {
			poc[rijec + 1] = i + 1;
			bs[rijec] = brslova;
			rijec++;
			brslova = 0;
		}
	}
	poc[rijec + 1] = i + 1;
	bs[rijec] = brslova;

	
	for (i = 1; i <= rijec; i++) {
		if (bs[i] < bs[min])
			min = i;

		if (bs[i] > bs[max])
			max = i;
		}
	
	
	printf("\n Najduža riječ: ");

	for (i = poc[max]; i < poc[max] + bs[max]; i++)
		printf("%c", rec[i]);
	
	printf("\n Najkraća riječ: ");
	
	for (i = poc[min]; i < poc[min] + bs[min]; i++)
		printf("%c", rec[i]);

	return;
}

C programiranje pretraživanje polja - zadatak 7

Učitati rečenicu, a zatim zadano slovo i ispisati riječ koja sadrži najviše zadanih slova

#include <stdio.h>
#include <string.h>

void main() {
	char rec[200], znak;
	int bs[20], poc[20], slovaz[20];
	int i, n, brslova = 0, rijec = 0;
	int max, pamti, slova = 0;

	printf("\n Upišite rečenicu:");
	gets(rec);
	n = strlen(rec);

	printf("\nUčitaj slovo");
	scanf(" %c", &znak);

	poc[0] = 0;
	
	for (i = 0; i < n; i++) {
		if (rec[i] != ' ') {
			brslova++;

			if (rec[i] == znak)
				slova++;
		} else {
			poc[rijec + 1] = i + 1;
			bs[rijec] = brslova;
			slovaz[rijec] = slova;

			rijec++;
			brslova = 0;
			slova = 0;
		}
	}
	
	bs[rijec] = brslova;
	slovaz[rijec] = slova;

	max = slovaz[0];
	pamti = 0;

	for (i = 1; i <= rijec; i++) 
		if (slovaz[i] > max) {
			max = slovaz[i];
			pamti = i;
		}
	
	printf("\n Riječ s najviše slova %c: ", znak);

	for (i = poc[pamti]; i < poc[pamti] + bs[pamti]; i++)
		printf("%c", rec[i]);

		
	return;
}