C programiranje - polja #3 - zadatci

C programiranje polja - zadatak 1

Učitati 5 prirodnih brojeva. Ispisati sve brojeve koji su veći od najmanjeg učitanog troznamenkastog broja većeg od 400.

#include <stdio.h>

void main() {
 int p[5], min = 999, i;

 for (i = 0; i < 5; i++) {
  printf("\n Upiši %d broj:", i + 1);
  scanf("%d", &p[i]);

  if (p[i] > 400 && p[i] < 1000 && p[i] < min)
   min = p[i];
 }

 for (i = 0; i < 5; i++) 
  if (p[i] > min)
   printf("\n Broj veći od min je %d", p[i]);
  
 return;
}

Web dizajn i JavaScript

C programiranje polja - zadatak 2

Učitati 5 prirodnih brojeva. Pronaći najveću znamenku desetica i ispisati sve brojeve čija je znamenka jedinica jednaka najvećoj znamenci desetica.

#include <stdio.h>

void main() {
 int p[5], i, max = 0, j, d;

 for (i = 0; i < 5; i++) {
  printf("\n Upiši %d broj:", i + 1);
  scanf("%d", &p[i]);

  d = (p[i] % 100) / 10;
  if (d > max)
   max = d;
 }

 printf("\n Najveća znamenka stotica je %d ", max);

 for (i = 0; i < 5; i++) {
  j = p[i] % 10;

  if (j == max)
   printf("\n Broj %d zadovoljava", p[i]);
	}

 return;
}

C programiranje polja - zadatak 3

Učitati 5 troznamenkastih brojeva i ispisati najmanju i najveću znamenku stotica.

#include <stdio.h>

void main() {
 int a[5], s, smax = 0, smin = 9, i;

 for (i = 0; i < 5; i++) {
  printf("\n Upiši %d troznamenkasti broj:", i + 1);
  scanf("%d", &a[i]);
 }

 for (i = 0; i < 5; i++) {
  s = a[i] / 100;
  if (s > smax)
   smax = s;
  if (s < smin)
   smin = s;
 }

 printf("\n Najveća stotica je %d, a najmanja je %d", smax, smin);

 return;
}

C programiranje polja - zadatak 4

Učitati 5 troznamenkastih brojeva i ispisati brojeve čije su znamenke jedinica veće od aritmetičke sredine znamenki stotica.

#include <stdio.h> 

void main() {
 int p[5], j, s, zb = 0, i;
 float ars;

 for (i = 0; i < 5; i++) {
  printf("\n Upiši %d troznamenkasti broj:", i + 1);
  scanf("%d", &p[i]);
    
  s = p[i] / 100;
  zb = zb + s;
 }

 ars = (float)zb / 5;
 printf("\n Arit. sredina je %.2f \n", ars);

 for (i = 0; i < 5; i++) {
  j = p[i] % 10;
    
  if (j > ars)
   printf("%d ", p[i]);
 }
  
 return;
}

C programiranje polja - zadatak 5

Učitati n brojeva u polje i ispisati sve brojeve u polju koji su veći od aritmetičke sredine učitanih parnih brojeva.

#include <stdio.h>

void main() {
 int i, p[100], n, zb = 0, brojac = 0;
 float ars;

 printf("\n Upiši n:");
 scanf("%d", &n);

 for (i = 0; i < n; i++) {
  printf("\n Upiši %d broj:", i + 1);
  scanf("%d", &p[i]);

  if (p[i] % 2 == 0) {
   zb = zb + p[i];
   brojac++;
  }
 }

 if (brojac == 0)
  printf("\nNijedan broj ne zadovoljava uvjet");
 else {
  ars = (float)zb / brojac;
  printf("\nArit. sredina je %.2f\n", ars);

  for (i = 0; i < n; i++) {
   if (p[i] > ars)
    printf("%d ", p[i]);
	 }
 }

 return;
}