C programiranje - polja #1 - riješeni zadatci

C programiranje polja - zadatak 1

Učitati n elemenata u polje i ispisati najmanji od učitanih brojeva.

#include <stdio.h>

void main ()
 {
  int a[100], min, n, i;
  
  printf("\nKoliko će brojeva biti učitano u polje? ");
  scanf("%d", &n);

  printf("\nUčitaj 1. broj: ");
  scanf("%d", &a[0]);
  min = a[0];
  
  for(i=1; i < n; i++)
  {
    printf("\nUčitaj %d. broj:", i+1);
    scanf("%d", &a[i]);
  
    if(a[i] < min)
      min = a[i];
  }
  
  printf("\nNajmanji učitani broj je %d.\n", min);
 
  return;
}

JavaScript i web dizajn

C programiranje polja - zadatak 2

Učitati 10 brojeva u polje i ispisati one čija je vrijednost veća od aritmetičke sredine tih 10 brojeva.

#include <stdio.h>

void main ()
 {
  int a[10], i, zbroj=0;
  float ars;
 
  for(i=0; i<10; i++)
  {
    printf("\nUčitaj %d. broj u polje: ", i+1);
    scanf("%d", &a[i]);
    zbroj = zbroj + a[i];
  }
 
  ars = (float)zbroj / 10;

  printf("\nAritmetička sredina je %.2f:\n", ars);
  printf("\nBrojevi veći od arit. sredine su:\n");
 
  for(i=0; i<10; i++)
    if(a[i] > ars)
      printf("\n%d", a[i]);
 
  return;
}

C programiranje polja - zadatak 3

Učitati 10 cijelih brojeva i ispisati ih suprotnim redoslijedom od posljedenjeg do prvog.

#include <stdio.h>

void main ()
{
  int a[10], i;
 
  for(i=0; i<10; i++)
  {
    printf("\nUčitaj %d. broj:", i+1);
    scanf("%d", &a[i]);
  }
 
  printf("\nBrojevi suprotnim redosljedom su:\n");
 
  for(i=9; i>=0; i--)
    printf("\n %d", a[i]);
 
  return;
}

C programiranje polja - zadatak 4

Učitati 10 brojeva i u drugo polje od 5 elemenata upisati vrijednosti zbroja 1 i 10 elementa, 2 i 9 elementa ... 5 i 6 elementa prvog polja.

#include <stdio.h>

void main()
{
  int a[10], b[5], i;
  
  for(i=0; i<10; i++)
  {
    printf("\nUčitaj %d. broj:", i+1);
    scanf("%d", &a[i]);
  }

  for(i=0; i<5; i++)
  {
    b[i] = a[i] + a[9-i];
    
    printf("\n Zbroj a[%d] i a[%d] = %d\n", i, 9-i, b[i]);
  }
  
  return;
}

C programiranje polja - zadatak 5

U svako od polja a i b učitati pet brojeva. Zbroj elemenata polja a i b dodijeliti elementima polja c. Npr. c[0]=a[0]+b[0] itd.

#include <stdio.h>

void main()
{
  int a[5], b[5], c[5], i;
 
  for(i=0; i<5; i++)
  {
    printf("\nUčitaj %d. broj polja a:", i+1);
    scanf("%d", &a[i]);
  }

  for(i=0; i<5; i++)
  {
    printf("\nUčitaj %d. broj polja b:", i+1);
    scanf("%d", &b[i]);
  }
  
  for(i=0; i<5; i++)
  {
    c[i] = a[i] + b[i];

    printf("\na[%d] + b[%d] = %d\n", i, i, c[i]);
  }
  
  return;
}

C programiranje polja - zadatak 6

Učitati 10 brojeva u polje i ispisati sve parne brojeve koji su veći od aritmetičke sredine neparnih brojeva.

#include <stdio.h>

void main ()
{
  int a[10], zbroj=0, i, br=0;
  float ars;
 
  for(i=0; i<10; i++)
  {
    printf("\nUčitaj %d. broj polja:", i+1);
    scanf("%d", &a[i]);
  
    if(a[i]%2 != 0)
    {
      zbroj = zbroj + a[i];
      br++;
    }
  }
  
  if (br != 0) 
  {
    ars = (float)zbroj / br;
    printf("\nParni brojevi veci od ars neparnih brojeva su:\n");
 
    for(i=0; i<10; i++)
      if(a[i]%2==0 && a[i]>ars)
        printf("\n%d ", a[i]);
  }
  
  return;
}

C programiranje polja - zadatak 7

Učitati 5 brojeva u polje i ispisati one elemente polja koji su veći od posljednjeg 5-tog elementa polja.

#include <stdio.h>

void main ()
{
  int a[5], i;
 
  for(i=0; i<5; i++)
  {
    printf("\nUpiši %d. broj polja:", i+1);
    scanf("%d", &a[i]);
  }
 
  printf("\n Brojevi veci od posljednog elementa polja su: ");
 
  for(i=0; i<5; i++)
    if(a[i] > a[4])
      printf("\n%d ", a[i]);
 
  return;
}