C programiranje #1 - pokazivači - zadatci

C programiranje - zadatak 1

Upisati vrijednost dvije varijable i zbrojiti ih. Ispisati vrijednost varijabli i njihovog zbroja te vrijednosti adresa svih korištenih varijabli.

#include <stdio.h>

void main() {
	int a, b, c, *pa, *pb, *pc;

	pa = &a;
	pb = &b;
	pc = &c;

	printf("\nUpiši dva broja");
	scanf("%d %d", pa, pb);

	*pc = *pa + *pb;

	printf("\na = %d adresa je %x", *pa, pa);
	printf("\nb = %d adresa je %x", *pb, pb);
	printf("\nc = a+b = %d adresa je %x", *pc, pc);
	
	return;
}

Web dizajn i pokazivači

C programiranje pokazivači - zadatak 2

Upisati tri broja i ispisati najveći koristeći pokazivače!

#include <stdio.h>

void main() {
	int a, b, c, max, *pa, *pb, *pc, *pmax;

	pa = &a;
	pb = &b;
	pc = &c;

	pmax = &max;

	printf("\nUpiši tri broja: ");
	scanf("%d %d %d", pa, pb, pc);

	*pmax = *pa;

	if (*pb > *pmax)
		*pmax = *pb;

	if (*pc > *pmax)
		*pmax = *pc;

	printf("\nNajveći broj je %d", *pmax);
	
	return;
}

C programiranje pokazivači - zadatak 3

Upisati 10 znakova i ispisati koliko je upisano znamenki.

#include <stdio.h>

void main() {
	int i, br=0, *pbr;
	char zn, *pzn;


	pbr = &br;
	pzn = &zn;

	for (i = 0; i < 10; i++) {
		printf("\nUpiši %d broj: ", i+1);
		scanf(" %c", pzn);

		if (*pzn >= '0' && *pzn <= '9')
			(*pbr)++;
		}

	printf("\nUpisano je %d znamenki", *pbr);
	
	return;
}

C programiranje pokazivači - zadatak 4

Upisati 10 brojeva. Ispisati koliko je upisano parnih brojeva djeljivih s 5, a koliko neparnih djeljivih s 3.

#include <stdio.h>

void main() {
	int i, br, parnih=0, neparnih=0, *pbr, *pparn, *pnepar;

	pbr = &br;
	pparn = &parnih;
	pnepar = &neparnih;

	for (i = 0; i < 10; i++) {
		printf("\nUpiši %d broj:", i+1);
		scanf("%d", pbr);

		if (*pbr % 2 == 0 && *pbr % 5 == 0)
			(*pparn)++;

		if (*pbr % 2 == 1 && *pbr % 3 == 0)
			(*pnepar)++;
	}
	
	printf("\nParnih djeljivih s 5 = %d", *pparn);
	printf("\nNeparnih djeljivih s 3 = %d", *pnepar);
	
	return;
}

C programiranje pokazivači - zadatak 5

Upisivati brojeve dok nije upisana nula. Ispisati koliko je upisano brojeve čija je vrijednost između 10 i 20. Ispisati najmanji broj.

#include <stdio.h>

void main() {
	int i, br, min=0, brojac=0, *pbr, *pmin, *pbrojac;

	pbr = &br;
	pmin = &min;
	pbrojac = &brojac;

	i = 1;

	printf("\nUpiši %d broj: ", i);
	scanf("%d", pbr);

	*pmin = *pbr;

	while (*pbr != 0) {
		if (*pbr >=10 && *pbr <= 20)
			(*pbrojac)++;

		if (*pbr < *pmin)
			*pmin = *pbr;

		i++;

		printf("\nUpiši %d broj: ", i);
		scanf("%d", pbr);
	}
		
	printf("\nBrojeva između 10 i 20 ima = %d", *pbrojac);
	printf("\nNajmanji broj je %d", *pmin);
	
	return;
}

C programiranje funkcije - zadatak 6

Upisivati vrijednost znakovne varijable zn. Ispitati koje je slovo upisano. Ako je upisano slovo 'j', 'd', 't', 'c', 'p' treba varijabli broj dodjeliti vrijednost br koji počinje upisanim slovom (Npr. za 'd' treba upisati 2, za 'c' treba upisati 4). Ispisati broj slovima i vrijednost varijable br. Ako je upisano neko drugo slovo treba ga samo ispisati.

#include <stdio.h>

void main() {
	int i, br, *pbr;
	char zn, *pzn;

	pzn = &zn;
	pbr = &br;
	
	printf("\nUpiši znak: ");
	scanf(" %c", pzn);

	switch ((int)*pzn) {
		case 'j':
			printf("\nJedan");
			*pbr = 1;
			printf("\n%d\n", br);
			break;

		case 'd':
			printf("\nDva");
			*pbr = 2;
			printf("\n%d\n", br);
			break;

		case 't':
			printf("\nTri");
			*pbr = 3;
			printf("\n%d\n", br);
			break;

		case 'c':
			printf("\nČetiri");
			*pbr = 4;
			printf("\n%d\n", br);
			break;

		case 'p':
			printf("\nPet");
			*pbr = 5;
			printf("\n%d\n", br);
			break;

		default:
			printf("\nUpisan je znak %c\n", *pzn);
		}

	return;
}

C programiranje pokazivači - zadatak 7

Upisati broj i ispitati je li prost.

#include <stdio.h>

void main() {
	int i, brojac=0, a, *pbr, *pa;
	
	pbr = &brojac;
	pa = &a;
	
	printf("\nUpiši broj: ");
	scanf("%d", pa);

	for (i = 2; i <= *pa/2; i++)
		if(*pa % i == 0)
			(*pbr)++;

	if (*pa == 1)
		printf("\nBroj jedan nije definiran");
	else
		if (*pbr == 0)
			printf("\nBroj je prost!");
		else
			printf("\nBroj nije prost");

	return;
}