C programiranje - nizovi znakova - zadatci #3

C programiranje nizovi znakova - zadatak 1

Učitati rečenicu i ispisati koliko slova ima najduža riječ

#include <stdio.h>
#include <string.h>

void main() {
 char rec[200];
 int bs[20], i, n, brslova = 0, brijeci = 0, max = 0;

 printf("\n Upišite rečenicu");
 gets(rec);
 n = strlen(rec);

 for (i = 0; i < n; i++) {
  if (rec[i] != ' ')
   brslova++;
  else {
   bs[brijeci] = brslova;
   brijeci++;
   brslova = 0;
  }
 }
 bs[brijeci] = brslova;
 brijeci++;

 for (i = 0; i < brijeci; i++)
  if (bs[i] > max)
   max = bs[i];

 printf("\n Najduža riječ ima %d slova", max);
 
 return;
}

Web dizajn i nizovi znakova

C programiranje nizovi znakova - zadatak 2

Učitati rečenicu i izbrojati koliko riječi sadrži slovo 'm'.

#include <stdio.h>
#include <string.h>

void main() {
 char rec[200];
 int i, n, brojac = 0, log = 0;

 printf("\n Upišite rečenicu");
 gets(rec);
 n = strlen(rec);

 for (i = 0; i < n; i++) {
  if (rec[i] == 'm' && log == 0) {
   brojac++;
   log = 1;
  }

  if (rec[i] == ' ')
   log = 0;
 }

 printf("\n U rečenici ima %d riječi sa slovom m", brojac);

 return;
}

C programiranje nizovi znakova - zadatak 3

Učitati rečenicu i ispisati koliko riječi u sebi sadrže slova i 'a' i 'b' ?

#include <stdio.h>
#include <string.h>

void main() {
 char rec[200];
 int bs[20], i, n, loga = 0, logb = 0, brojac = 0;

 printf("\n Upišite rečenicu");
 gets(rec);
 n = strlen(rec);

 for (i = 0; i < n; i++) {
  if (rec[i] == ' ') {
   loga = 0;
   logb = 0;
  }

  if (rec[i] == 'a')
   loga = 1;
  if (rec[i] == 'b')
   logb = 1;

  if (loga && logb && (rec[i + 1] == ' ' || i == n - 1))
   brojac++;
 }

 printf("\n Ima %d riječi sa slovima a i b", brojac);

 return;
}

C programiranje nizovi znakova - zadatak 4

Učitati rečenicu i izbrojati koliko brojeva ima u rečenici?

#include <stdio.h>
#include <string.h>

void main() {
 char rec[200];
 int i, n, brojac = 0, log = 0;

 printf("\n Upišite rečenicu");
 gets(rec);
 n = strlen(rec);

 for (i = 0; i < n; i++) {
  if (rec[i] >= '0' && rec[i] <= '9' && log == 0) {
   brojac++;
   log = 1;
  }

  if (rec[i] < '0' || rec[i] >'9')
   log = 0;
 }

 printf("\n U rečenici ima %d brojeva", brojac);

 return;
}

C programiranje nizovi znakova - zadatak 5

Učitati rečenicu i nakon toga traženo slovo. Ispitati u koliko se riječi rečenice pojavljuje traženo slovo.

#include <stdio.h>
#include <string.h>

void main() {
 char rec[200], slovo;
 int i, n, log = 0, brojac = 0;

 printf("\n Upišite rečenicu");
 gets(rec);
 n = strlen(rec);

 printf("\n Upišite slovo");
 scanf(" %c", &slovo);

 for (i = 0; i < n; i++) {
  if (rec[i] == slovo && log == 0) {
   brojac++;
   log = 1;
  }
    
  if (rec[i] == ' ')
   log = 0;
 }

 printf("\n Ima %d riječi sa slovom %c", brojac, slovo);
  
 return;
}