C programiranje - nizovi znakova - zadatci #2

C programiranje nizovi znakova - zadatak 1

Učitavati znakove dok se učitavaju znamenke brojeva. Koliko je znamenki učitano?

#include <stdio.h>

void main() {
  char r;
  int brojac=0;

  printf("\nUčitaj znak:");
  scanf(" %c", &r);

  while(r>='0' && r<='9') {
    brojac++;
  
    printf("\nUcitaj znak:");
    scanf(" %c", &r);
  }

  printf("\nUčitano je %d znamenki brojeva", brojac);
  
  return;
}

Web dizajn i programiranje

C programiranje nizovi znakova - zadatak 2

Učitavati znakove dok se učitavaju velika slova. Koliko je znakova učitano i koliki je zbroj njihovih ASCII kodova?

#include <stdio.h>

void main() {
  char r;
  int brojac=0, zbroj=0;

  printf("\nUcitaj znak:");
  scanf(" %c", &r);

  while(r>='A' && r<='Z') {
    brojac++;
    zbroj = zbroj + r;
  
    printf("\nUcitaj znak:");
    scanf(" %c", &r);
  }
  
  printf("\nUčitano je %d znakova, zbroj ASCII=%d", brojac, zbroj);
  
  return;
}

C programiranje nizovi znakova - zadatak 3

Učitavati riječi dok su kraće od 7 znakova. Koliko je riječi učitano?

#include <stdio.h>
#include <string.h>

void main() {
  char r[100];
  int n, brojac=0;
  
  printf("\nUčitaj riječ:");
  scanf("%s", &r[0]); 
  n=strlen(r);

  while(n<7) {
    brojac++;
  
    printf("\nUčitaj riječ:");
    scanf("%s", &r[0]);
    n = strlen(r);
  }
  
  printf("\nUčitano je %d riječi < 7 slova", brojac);

  return;
}

C programiranje nizovi znakova - zadatak 4

Učitavati riječi dok su dulje od 4 znaka. Koliko je riječi učitano i kolika je njihova prosječna duljina?

#include <stdio.h>
#include <string.h>

void main() {
  char r[100];
  int n, brojac=0, zbroj=0;
  float ars;

  printf("\nUčitaj riječ:");
  scanf("%s", &r[0]);
  n = strlen(r);

  while(n>4){
    brojac++;
    zbroj=zbroj+n;
    
    printf("\nUcitaj rijec:");
    scanf("%s", &r[0]);
    n = strlen(r);
  }
  
  if(brojac != 0) {
    ars=(float) zbroj/brojac;
    printf("\nOd %d rijeci, prosjek je %.2f", brojac, ars);
  }
  
  return;
}

C programiranje nizovi znakova - zadatak 5

Učitati rečenicu. Ako je izjavna - ispisati 1. riječ iz rečenice, ako je upitna - ispisati svaku riječ u novi redak a ako je usklična - ispisati "Rečenica je usklična".

#include <stdio.h>
#include <string.h>

void main() {
  char r[100];
  int n, i;

  printf("\nUčitaj rečenicu:");
  gets(r);
  n = strlen(r);

  if(r[n-1] == '.') {
    i = 0;
    while (r[i] != ' ' && i < n) {
      printf("%c", r[i]);
      i++;
    }
  }
  if(r[n-1] == '?')
    for (i = 0; i < n - 1; i++)
      if (r[i] != ' ')   
        printf("%c", r[i]);
      else  
        printf("\n");
  
  if(r[n-1] == '!')
    printf("\nRečenica je usklična!");
  
  return;
}

C programiranje nizovi znakova - zadatak 6

Učitati rečenicu. Ispisati drugu riječ iz rečenice.

#include <stdio.h>
#include <string.h>

void main() {
  char r[100];
  int n,i=0;

  printf("\nUčitaj rečenicu:");
  gets(r);
  n = strlen(r);

  while(r[i]!=' ' && i<n)
    i++;
  
  i++;

  while(r[i]!=' ' && i<n) {
    printf("%c", r[i]);
    i++;
  }

  return;
}

C programiranje nizovi znakova - zadatak 7

Učitati rečenicu i ispisati koliko slova ima najduža riječ.

#include <stdio.h>
#include <string.h>

void main() {
  char r[100];
  int n, i, j, broj=1, pocetak, max=0;

  printf("\nUčitaj rečenicu:");
  gets(r);
  n = strlen(r);

  for (i=0; i<n; i++) {
    if(r[i]==' ' && i!=n-1)
      broj++;
  }

  pocetak = 0;

  for (i=1; i<=broj; i++) {
    j=0;
    while (r[pocetak+j] != ' ' && pocetak+j != n)
      j++;

    if (j > max)
      max = j;

    pocetak = pocetak + j + 1;
  }

  printf("Najduža riječ ima %d slova", max);

  return;
}