C programiranje - nizovi znakova - zadatci #1

C programiranje nizovi znakova - zadatak 1

Učitati 8 znakova u polje, jedan po jedan. Koliko je među učitanim znakovima znamenki brojeva ('0' do '9')?

#include <stdio.h>

void main() {
  char r[8];
  int i, brojac=0;

  for(i=0; i<8; i++) {
    printf("Učitaj %d. znak:", i+1);
    scanf(" %c", &r[i]);
  }

  for(i=0; i<8; i++)
    if(r[i]>='0' && r[i]<='9')
      brojac++;
  
  printf("\nUpisanih znamenki brojeva ima %d", brojac);

  return;
}

Moj web dizajn

C programiranje nizovi znakova - zadatak 2

Učitati n znakova u polje, jedan po jedan. Koliko je među učitanim znakovima malih i velikih slova 'a'?

#include <stdio.h>

void main() {
  char r[100];
  int i, n, brojac=0;

  printf("\nUčitaj broj znakova (manje od 100):");
  scanf("%d", &n);

  for(i=0; i<n; i++) {
    printf("\nUčitaj %d. znak:", i+1);
    scanf(" %c", &r[i]);
  }

  for(i=0;i<n;i++)
    if(r[i]=='a' || r[i]=='A')
      brojac++;

  printf("\nMalih i velikih slova \'a\' ima %d", brojac);

  return;
}

C programiranje nizovi znakova - zadatak 3

Učitati riječ. Sadrži li riječ malo ili veliko slovo 'z'?

#include <stdio.h>
#include <string.h>

void main() {
  char r[100];
  int i=0, brojac=0, n;

  printf("\nUčitaj riječ:");
  scanf("%s", &r[0]);

  n = strlen(r);

  for (i=0; i<n; i++)
    if(r[i]=='z' || r[i]=='Z')
      brojac++;

  printf("\nRiječ %s sadrži %d puta slovo \'z\'", r, brojac);

  return;
}

C programiranje nizovi znakova - zadatak 4

Učitati riječ. Ako je prvo slovo riječi veliko ili malo slovo 's' ispisati riječ s razmacima među slovima, u suprotnom ispisati svako slovo u novi red!

#include <stdio.h>
#include <string.h>

void main(){
  char r[100];
  int i, n;

  printf("\nUčitaj riječ:");
  scanf("%s", &r[0]);

  n=strlen(r);

  for(i=0; i<n; i++)
    if(r[0]=='s' || r[0]=='S')
      printf("%c ", r[i]);
    else
      printf("\n%c", r[i]);

  return;
}

C programiranje nizovi znakova - zadatak 5

Učitaj riječ. Sadrži li više slova 'a' ('A') ili 'e'('E')?

#include <stdio.h>
#include <string.h>

void main() {
  char r[100];
  int i, n, brojaca=0, brojace=0;
  
  printf("\nUčitaj riječ:");
  scanf("%s", &r[0]);

  n=strlen(r);

  for(i=0; i<n; i++) {
    if(r[i]=='A' || r[i]=='a')
      brojaca++;
    if(r[i]=='E' || r[i]=='e')
      brojace++;
  }
  
  if (brojaca > brojace)
    printf("\nSadrži vise slova a.");
  else if (brojace > brojaca)
      printf("\nSadrži vise slova e.");
    else
      printf("\nIma isti broj slova a i e.");

  return;
}

C programiranje nizovi znakova - zadatak 6

Učitati rečenicu. Koliko je velikih slova u rečenici?

#include <stdio.h>
#include <string.h>

void main() {
  char r[100];
  int i, n, brojac=0;

  printf("Učitaj rečenicu:");
  gets(r);

  n=strlen(r);

  for(i=0;i<n;i++)
    if(r[i]>='A' && r[i]<='Z')
      brojac++;
  
  printf("\nVelikih slova u rečenici %s je \'%d\'", r, brojac);

  return;
}

C programiranje nizovi znakova - zadatak 7

Učitati rečenicu. Koliko slova 'e' sadrži druga riječ?

#include <stdio.h>
#include <string.h>

void main() {
  char r[100];
  int i, n, brojac=0;

  printf("Učitaj rečenicu:");
  gets(r);

  n=strlen(r);

  i=0;
  while (r[i]!=' ' && i!=n)
    i++;

  if (i==n)
    printf("\nRečenica sadrži samo jednu riječ");
  else {
    i++;
  
    while (r[i]!=' ' && i!=n) {
      if(r[i]=='e' || r[i]=='E')
        brojac++;
      i++;
    }

    printf ("\nDruga riječ sadrži %d slova \'e\'", brojac);
  }

  return;
}