C programiranje - if naredba - zadatci #3

C programiranje if naredba - zadatak 1

Učitati broj i ispitati je li broj cijeli?

#include <stdio.h>

void main()
{
 float br;

 printf("\n Upiši broj:");
 scanf("%f", &br);

 if (br == (int)br)
  printf("\n Broj %d je cijeli", (int)br);
 else
  printf("\n Broj %.2f nije cijeli", br);

 return;
}

Web dizajn zadatci

C programiranje if naredba - zadatak 2

Učitati bijeli broj i ispitati je li broj paran i veći od 15?

#include <stdio.h>

void main()
{
 int br;

 printf("\n Upiši cijeli broj:");
 scanf("%d", &br);

 if ((br % 2 == 0) && br > 15)
  printf("\n Broj %d je paran i veći od 15", br);
 else
  printf("\n Broj %d nije paran ili veći od 15", br);

 return;
}

C programiranje if naredba - zadatak 3

Učitati dva cijela broja i ispitati je li veći broj paran?

#include <stdio.h>

void main()
{
 int br1, br2, max;

 printf("\n Upiši dva cijela broja:");
 scanf("%d %d", &br1, &br2);

 max = br1;
 if (br2 > max)
  max = br2;

 if (max % 2 == 0)
  printf("\n Veći broj je paran");
 else
  printf("\n Veći broj nije paran");

 return;
}

C programiranje if naredba - zadatak 4

Učitati troznamenkasti broj. Ako je znamenka jedinica parna ispisati znamenku desetica, inače ispisati znamenku stotica:

#include <stdio.h>

void main()
{
 int br, s, d, j;

 printf("\n Upiši troznamenkasti broj:");
 scanf("%d", &br);

 s = br / 100;
 d = (br % 100) / 10;
 j = (br % 100) % 10;
	
 if (j % 2 == 0)
  printf("\n Znamenka desetica je %d", d);
 else
  printf("\n Znamenka stotica je %d", s);

 return;
}

C programiranje if naredba - zadatak 5

Učitati realan broj s jednom cijelom i dvije decimalne znamenke. Ispisati najveću od te tri znamenke:

#include <stdio.h>

void main()
{
 int brx100, j, dec1, dec2, max;
 float br;

 printf("\n Upiši realan broj:");
 scanf("%f", &br);

 brx100 = br * 100;
	
 j = (brx100 % 1000) / 100;
 dec1 = (brx100 % 100) / 10;
 dec2 = (brx100 % 100) % 10;

 max = j;
	
 if (dec1 > max)
  max = dec1;
	
 if (dec2 > max)
  max = dec2;

 printf("\n Najveća znamenka je %d", max);

 return;
}

C programiranje if naredba - zadatak 6

Učitati 3 troznamekasta broja i ispisati onaj broj čija je znamenka jedinice najveća:

#include <stdio.h>

void main()
{
 int br1, br2, br3, jed1, jed2, jed3, maxbr, maxj;

 printf("\n Upiši tri troznamenkasta broja:");
 scanf("%d %d %d", &br1, &br2, &br3);

 jed1 = br1 % 10;
 jed2 = br2 % 10;
 jed3 = br3 % 10;

 maxj = jed1;
 maxbr = br1;
	
 if (jed2 > maxj) {
  maxj = jed2;
  maxbr = br2;
 }

 if (jed3 > maxj) {
  maxj = jed3;
  maxbr = br3;
 }

 printf("\n Najveću znamenka jedinica %d ima broj %d:", maxj, maxbr);
 
 return;
}

C programiranje if naredba - zadatak 7

Učitati decimalni broj s jednom cijelom i tri decimalne znamenke. Izračunati i ispisati aritmetičku sredinu parnih decimalnih znamenki:

#include <stdio.h>

void main()
{
 int brojx1000, dec1, dec2, dec3, brojac=0, zb=0;
 float broj, ars;

 printf("\n Upiši realan broj:");
 scanf("%f", &broj);

 brojx1000 = (int) (broj * 1000);
 brojx1000 = brojx1000 % 1000;
	
 dec1 = brojx1000 / 100;
 dec2 = (brojx1000 % 100) / 10;
 dec3 = (brojx1000 % 100) % 10;

 if (dec1 % 2 == 0) {
  brojac++;
  zb = zb + dec1;
 }

 if (dec2 % 2 == 0) {
  brojac++;
  zb = zb + dec2;
 }

 if (dec3 % 2 == 0) {
  brojac++;
  zb = zb + dec3;
 }

 ars = (float)zb / brojac;
 printf("\n Aritemtička sredina parnih znamenki je %.2f", ars);
 
 return;
}

C programiranje if naredba - zadatak 8

Učitati realan broj s dvije cijele i dvije decimalne znamenka. Ispitati je li decimalni dio veći?

#include <stdio.h>

void main()
{
 float br;
 int brx100, cij, dec;

 printf("\n Upiši realan broj:");
 scanf("%f", &br);

 brx100 = br*100;
	
 cij = brx100 / 100;
 dec = brx100 % 100;

 if (dec > cij)
  printf("\n Decimalni dio je veći od cijelog");
 else if (dec < cij)
  printf("\n Cijeli dio je veći od decimalnog");
 else
  printf("\n Oba dijela su ista");
 
 return;
}