C programiranje - if naredba - zadatci #1

C programiranje if naredba - zadatak 1

Program treba od korisnika tražiti unos cijelog broja. Na zaslon treba ispisati je li učitani broj pozitivan, negativan ili je nula.

#include <stdio.h>
void main()
{
  int broj;

  printf("\nUnesi cijeli broj: "); 
  scanf("%d", &broj);

  if(broj < 0) 
    printf("\nBroj negativan"); 
  else 
    if(broj > 0)
      printf("\nBroj je pozitivan"); 
    else 
      printf("\nBroj je jednak nuli"); 

  return;
}

Želiš biti web dizajner

C programiranje - if naredba - zadatak 2

Program treba od korisnika tražiti unos cijelog broja. Na zaslon treba ispisati je li broj paran ili neparan.

#include <stdio.h>

void main()
{
  int broj;

  printf("\nUnesi cijeli broj: "); 
  scanf("%d", &broj);

  if(broj % 2 != 0) 
    printf("\nBroj je neparan"); 
  else 
    printf("\nBroj je paran"); 

  return;
}

C programiranje if naredba - zadatak 3

Program treba od korisnika tražiti unos cijelih brojeva a i b. Nakon toga treba izračunati i ispisati na zaslon vrijednost funkcije x zadane formulom:

#include <stdio.h>

void main()
{
  int a, b;

  printf("\nUnesi cijele brojeve a i b: ");
  scanf("%d %d", &a, &b); 
   
  if(a < b) 
    printf("\nx = %d", a + 2*b);
  else 
    printf("\nx = %d", 2*a - 3*b);

  return;
}

C programiranje if naredba - zadatak 4

Program treba od korisnika tražiti unos tri broja. Nakon toga treba ispisati na zaslonu najveći od njih.

#include <stdio.h>

void main()
{
  int br1, br2, br3, max;

  printf("\nUnesi tri broja: "); 
  scanf("%d %d %d", &br1, &br2, &br3); 

  max = br1; 

  if(br2 > max) 
    max = br2; 
  if(br3 > max) 
    max = br3; 

  printf("\nNajveći broj je %d", max); 

  return;
}

C programiranje if naredba - zadatak 5

Program treba od korisnika tražiti unos tri broja. Nakon toga treba ispisati najmanji, srednji i najveći od njih.

#include <stdio.h>

void main()
{
  int br1, br2, br3, min, sred, max;

  printf("\nUnesi tri cijela broja: "); 
  scanf("%d %d %d", &br1, &br2, &br3); 

  if(br1 != br2 && br1 != br3 && br2 != br3) 
  { 
    max = br1;
    if(br2 > max) 
      max = br2; 
    if(br3 > max) 
      max = br3; 

    min = br1; 
    if(br2 < min) 
      min = br2; 
    if(br3 < min) 
      min = br3; 

    sred=(br1 + br2 + br3) - (min + max); 

    printf("\n %d < %d < %d", min, sred, max); 
  } 
  else 
    printf("\nNeki su brojevi isti"); 

  return;
}

C programiranje if naredba - zadatak 6

Program treba od korisnika tražiti unos jednog cijelog broja. Na zaslonu treba ispisati je li upisani broj djeljiv s 3 ili nije.

#include <stdio.h>

void main()
{
  int broj;

  printf("\nUnesi cijeli broj: "); 
  scanf("%d", &broj); 

  if(broj % 3 == 0) 
    printf("\nBroj je djeljiv s tri"); 
  else 
    printf("\nBroj nije djeljiv s tri"); 

  return;
}

C programiranje if naredba - zadatak 7

Program treba od korisnika tražiti unos cijelog broja. Ako je broj manji od 0 treba ispisati njegov sljedbenik, inače treba ispisati njegov prethodnik.

#include <stdio.h>

void main()
{
  int broj;

  printf("\nUnesi cijeli broj: "); 
  scanf("%d", &broj); 

  if(broj < 0) 
    printf("Sljedbenik je %d", broj + 1); 
  else 
    if(broj > 0) 
      printf("Prethodnik je %d", broj -1 ); 
    else 
      printf("\nBroj je jednak nuli"); 

  return;
}

C programiranje if naredba - zadatak 8

Program treba od korisnika tražiti unos dva broja. Nakon toga treba od većeg učitanog broja oduzeti manji i rezultat ispisati na zaslonu.

#include <stdio.h>

void main()
{
  int br1, br2;

  printf("\nUnesi dva cijela broja: "); 
  scanf("%d %d", &br1, &br2); 

  if(br1 > br2) 
    printf("\nPrvi je veći a razlika je %d", br1 - br2); 
  else 
    if(br2 > br1) 
       printf("\nDrugi je veći, razlika je %d", br2 - br1); 
    else 
       printf("\nBrojevi su isti"); 

return;
}