C programiranje - funkcije - riješeni zadatci #1

C programiranje - zadatak 1

Učitati broj. U funkciji izračunati njegov kub. Rezultat ispisati u glavnom programu!

#include <stdio.h>

int kub(int x) {
	int rez;

	rez = x*x*x;

	return rez;
}

void main() {
	int a, k;

	printf("\nUpiši broj: ");
	scanf("%d", &a);

	k = kub(a);

	printf("\nKub broja %d je %d.", a, k);

	return;
}

Web dizajn funkcije

C programiranje funkcije - zadatak 2

Učitati tri broja. U funkciji pronaći i ispisati najveći od ta tri broja!

#include <stdio.h>

void maksimum(int x, int y, int z) {
	int max;
	max=x;

	if(y > max)
		max=y;

	if(z > max)
		max=z;

	printf("\nNajveći broj je %d.", max);

	return;
}

void main() {
	int a, b, c, m;

	printf("\nUpiši tri broja: ");
	scanf("%d %d %d", &a, &b, &c);

	maksimum(a,b,c);

	return;
}

C programiranje funkcije - zadatak 3

Učitavati brojeve dok su pozitivni. Za svaki od učitanih brojeva u funkciji izračunati i ispisati njegov korijen!

#include <stdio.h>
#include <math.h>

void korijen(int x) {
	float k;

	k = sqrt(x);

	printf("\nKorijen broja %d je %.2f", x, k);

	return;
}

void main() {
	int br;

	printf("\nUčitaj broj: ");
	scanf("%d", &br);

	while (br > 0) {
		korijen(br);

		printf("\nUčitaj broj: ");
		scanf("%d", &br);
	}

	return;
}

C programiranje funkcije - zadatak 4

Učitati n brojeva u polje. U funkciji izračunati aritmetičku sredinu učitanih brojeva i ispisati ju u glavnom programu!

#include <stdio.h>

float arit(int x, int y) {
	float rez;

	rez = (float)x / y;

	return rez;
}

void main()
	{
	int i, n, br, zbroj=0;
	float ars;

	printf("\nUčitaj broj n: ");
	scanf("%d", &n);

	for(i=0; i<n; i++) {
		printf("\nUčitaj %d. broj: ", i+1);
		scanf("%d", &br);		

		zbroj = zbroj+br;
	}

	ars = arit(zbroj, n);

	printf("\nAritmetička sredina brojeva je: %.2f", ars);
	
	return;
}

C programiranje funkcije - zadatak 5

Upisati dva broja a i b. U funkciji izračunati i ispisati zbroj brojeva od broja a do broja b!

#include <stdio.h>

void zbroj(int x, int y) {
	int zbr=0, br, i;

	for(i=x; i<=y; i++)
		zbr=zbr+i;
	
	printf("\nZbroj brojeva izmedu ova dva broja je: %d", zbr);

	return;
}

void main()
	{
	int a,b;

	printf("\nUnesi dva broja: ");
	scanf("%d %d", &a, &b);

	zbroj(a, b);
	
	return;
}

C programiranje funkcije - zadatak 6

Učitati 5 znakova. Za svaki znak u funkciji ispisati njegov ASCII kod!

#include <stdio.h>

void ascii(char x) {
	int asc;

	asc = x;

	printf("\nAscii kod znaka %c je %d", x, asc);

	return;
}

void main() {
	int i;
	char znak;

	for (i=1; i<=5; i++) {
		printf("\nUnesi %d. znak: ", i);
		scanf(" %c", &znak);

		ascii(znak);
	}

	return;
}

C programiranje funkcije - zadatak 7

Napisati funkciju za potenciranje dva broja x ^ y koja rezultat vraća u glavni program i ispisuje ga.

#include <stdio.h>

int potenciranje(int x, int y) {
	int i, rez;

	rez=x;

	if(y==0)
		rez=0;

	for(i=1; i<y; i++)
		rez=rez*x;

	return rez;
}

void main() {
	int a, b, pot;

	printf("\nUnesite broj za potenciranje i njegovu potenciju: ");
	scanf("%d %d", &a, &b);

	pot = potenciranje(a, b);

	printf("\nDobiveni potencija je: %d", pot);

	return;
}

C programiranje funkcije - zadatak 8

Napiši program koji će za zadani prirodni broj provjeriti je li broj prost.

#include <stdio.h>

void prostbroj(int a) {
	int i, br=0;

	for(i=2; i<=a/2; i++)
		if(a%i==0)
			br++;

	if(br==0)
		printf("\nBroj je prost ");
	else 
		printf("\nBroj nije prost ");

	return;
}

void main () {
	int a;

	printf ("\nUnesi broj: ");
	scanf("%d", &a);

	prostbroj(a);
	
	return;
}