C programiranje - for petlja zadatci #3

C programiranje for petlja - zadatak 1

Učitati 5 brojeva i za svaki ispisati brojeve je li cijeli?

#include <stdio.h>

void main() {
 float br;
 int i;

 for (i = 0; i<5; i++) {
 printf("\n Upiši %d. realan broj:", i+1);
 scanf("%f", &br);

 if (br == (int) br)
  printf("\n Broj %d je cijeli", (int) br);
 else
  printf("\n Broj %.2f nije cijeli", br);
 }
 
 return;
}

Web dizajn danas

C programiranje for petlja - zadatak 2

Ispisati sve brojeve od 100 do 200 čiji je zbroj znamenki djeljiv s 8.

#include <stdio.h>

void main()
{
 int i, s, d, j, zbroj;

	for (i = 100; i<200; i++) {
	 s = i / 100;
	 d = (i % 100) / 10;
	 j = (i % 100) % 10;

	 zbroj = s + d + j;

	 if (zbroj % 8 == 0)
   printf("\n Zbroj znamenki broja %d je djeljiv s 8", i);
 }

 return;
}

C programiranje for petlja - zadatak 3

Učitati 5 brojeva i izračunati aritmetičku sredinu parnih brojeva osim onih koji završavaju s 4.

#include <stdio.h>

void main()
{
 int br, jed, i, zbroj = 0, brojac = 0;
 float ars;

 for (i = 0; i < 5; i++) {
	 printf("\n Upiši %d cijeli broj:", i + 1);
	 scanf("%d", &br);
	 jed = br % 10;

	 if (br % 2 == 0 && jed != 4) {
	  zbroj = zbroj + br;
	  brojac++;
	 }
 }
	
	ars = (float) zbroj / brojac;
	printf("\n Aritmetička sredina je %.2f", ars);
  
 return;
}

C programiranje for petlja - zadatak 4

Učitati 5 troznamenkastih brojeva. Ispisati broj koji ima najveću znamenku, stotica, desetica ili jedinica.

#include <stdio.h>

void main()
{  
	int i, br, s, d, j, max = -1, maxbr = 0;

 for (i = 0; i < 5; i++) {
	 printf("\n Upiši troznamenkasti broj:");
	 scanf("%d", &br);

	 s = br / 100;
	 d = (br % 100) / 10;
	 j = (br % 100) % 10;

	 if (s > max) {
   maxbr = br;
   max = s;
  }
   
  if (d > max) {
   maxbr = br;
   max = d;
  }

		if (j > max) {
		 maxbr = br;
		 max = j;
	  }
 }
 printf("\n Broj s najvećom znamenkom je %d", maxbr);

 return;
}

C programiranje for petlja - zadatak 5

Učitati 5 realnih brojeva s dvije cijele i dvije decimalne znamenke. Ispisati onaj čija je razlika između cijelog i decimalnog dijela najveća.

#include <stdio.h>
#include <math.h>

void main()
{  
 int i, brx100, cijel, dec, razl;
 float br, max=0, maxbr;

 for (i = 0; i < 5; i++) {
	 printf("\n Upiši %d. realan broj:", i+1);
	 scanf("%f", &br);

	 cijel = (int)br;
	 brx100 = br * 100;
	 dec = brx100 % 100;

	 razl = abs(cijel - dec);
		
  if (razl > max) {
   max = razl;
	   maxbr = br;
	 }
 }

 printf("\n Rezultat je %.2f", maxbr);
  
 return;
}

C programiranje for petlja - zadatak 6

Učitati 5 troznamekastih brojeva i ispisati onaj čiji je zbroj znamenki najveći.

#include <stdio.h>

void main()
{
 int i, j, d, s, zbroj, br, maxbr = 0, maxzbroj = 0;

 for (i = 0; i<5; i++) {
	 printf("\n Upiši %d. troznamenkasti broj:", i+1);
	 scanf("%d", &br);

	 s = br / 100;
	 d = (br % 100) / 10;
	 j = (br % 100) % 10;
	 zbroj = s + d + j;
		
  if (zbroj > maxzbroj) {
	  maxbr = br;
	  maxzbroj = zbroj;
	 }
 }

 printf("\n Najveći zbroj znamenki ima broj %d", maxbr);

 return;
}

C programiranje for petlja - zadatak 7

Učitati 5 realnih brojeva s dvije cijele i dvije decimalne znamenka. Ispisati onu čiji je decimalni dio najmanji.

#include <stdio.h>

void main()
{
 float br, dec, mindec = 0.99, minbroj;
 int i;

 for (i = 0; i<5; i++) {
	 printf("\n Upiši %d. realan broj:", i+1);
	 scanf("%f", &br);

	 dec = br - (int)br;
		
	 if (dec < mindec) {
	  mindec = dec;
	  minbroj = br;
	 }
 }

 printf("\n Najmanji decimalni dio ima broj %.2f", minbroj);

 return;
}

C programiranje for petlja - zadatak 8

Učitati 5 troznamenkastih brojeva i ispisati znamenke jedinice koje su veće od aritmetičke sredine znamenki stotica.

#include <stdio.h>

void main()
{
 int p[5], j, s, zb = 0, i;
 float ars;

 for (i = 0; i < 5; i++) {
  printf("\n Upiši %d troznamenkasti broj:", i + 1);
  scanf("%d", &p[i]);
  s = p[i] / 100;
  zb = zb + s;
 }

 ars = (float)zb / 5;

 for (i = 0; i < 5; i++) {
  j = p[i] % 10;
  if (j > ars)
   printf("%d ", p[i]);
 }
  
 return;
}